Anunt

În atenția candidaților și a tuturor celor interesați,

Vă informăm că în ședința Consiliului de Administrație a Centrului Județean de Excelență Hunedoara din data de 03.10.2022, s-a decis validarea tuturor cererilor depuse de către elevi în vederea selecției pentru formarea grupelor de performanță. Astfel, au fost admiși toți candidații, urmând ca după finalizarea selecției cadrelor didactice să se publice pe site-ul Centrului (http://www.cexhd.ro) repartizarea pe grupe.

Felicitări și succes în continuare!

Cu stimă,
Cristina VLAD