Selecție tineri capabili de performanțe

În atenţia unităţilor şcolare de pe raza judeţului Hunedoara, cu ciclu gimnazial şi liceal,

Centrul Județean de Excelență Hunedoara vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 05.09.2022, demarează selecția copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte care doresc să participe la programul de pregătire și dezvoltare din cadrul grupelor stabilite pentru anul scolar 2022-2023.

Selecția se va desfăşura în două etape:

–        Etapa I – Depunerea cererilor de înscriere/reînscriere și a documentelor necesare a elevilor care au obținut rezultate în anul școlar anterior la faza internațională/națională/județeană a Olimpiadelor corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale din CAEN.

–        Etapa a II-a – Selecţia pentru locurile rămase libere.

Prima etapă se va desfăşura atât fizic cât și on-line, iar exprimarea dorinţei de reînscriere/înscriere se va face prin completarea unei cereri de reînscriere/înscriere, precum si transmiterea documentelor necesare în vederea înscrierii/reînscrierii, scanate pe adresa de e-mail secretariat@cexhd.ro sau depuse fizic la sediul Centrului Județean de Excelență, în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, et.4, cam. 402 .

–        Documentele necesare pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte care au obținut rezultate în anul școlar anterior la faza internațională/națională/județeană a Olimpiadelor corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale din CAEN (clasele V-XII) vor putea fi transmise în perioada 05.09.2022-12.09.2022.

Documentele necesare sunt:

–          Cererea de reînscriere/înscriere completată ;

–          Copia certificatului de naștere al elevului/elevei sau copia cărții de identitate a elevului(după caz);

–          Copia cărții de identitate a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal;

–          Adeverința care atestă calitatea de elev a copilului sau copia carnetului de elev completat si vizat pe anul școlar în curs.

precum și unele dintre cele de mai jos ( după caz) :

– Diplome, articole din mass media, alte documente doveditoare pentru elementele semnificative scopului selecției;

– Recomandare din partea unui profesor ori inspector de specialitate.

In ataşamente se regăsesc atât calendarul şi numărul de locuri disponibile pentru selecţie, precum și cererea de reînscriere/înscriere.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Excelenţă Hunedoara-  secretariat@cexhd.ro.

Director,

prof. ec. VLAD Emilia Cristina