Concurs 0,25 post vacant administrator financiar gradul I, perioada determinata

          Vă facem cunoscut că, în perioada 15-28 februarie 2022, la sediul Centrului Județean de Excelență Hunedoara , Mun. Deva, Str. Ghe. Barițiu nr. 2, et. 4, cam. 402, se va desfășura concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant :

  • administrator financiar, gradul I, pe o perioada determinată de 3 ani- 1 post cu 0,25 normă;

          Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se regăsesc in atașament.

          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișarea în Monitorul Oficial, la sediul instituției, respectiv în perioada 20 ianuarie 2022 – 03 februarie 2022 .

        Informații suplimentare la : telefon 0254 213315 interior 402, sau la sediul Centrului Județean de Excelență Hunedoara , Mun. Deva, Str. Ghe. Barițiu nr.2, et.4, cam. 402, e-mail :secretariat@cexhd.ro.

DIRECTOR

prof. ec. Cristina VLAD

Concurs-025-post-vacant-Administrator-financiar-gradul-I-perioada-determinata-2.pdf