ANUNȚ

În atenţia unităţilor şcolare de pe raza judeţului Hunedoara, cu ciclu gimnazial şi liceal,

Centrul Județean de Excelență Hunedoara vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 13.09.2022, demarează procesul de selecție al personalului didactic pentru pregătirea elevilor si tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea participării acestora la Olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2022-2023.

Selecţia se va desfăşura în două etape:

Etapa I–13.09.2022-20.09.2022, ora 12 Reînscrierea

– destinată cadrelor didactice selectate în anul anterior şcolar la Centrul Județean de Excelență Hunedoara care au obținut rezultate cu elevii la faza internațională/națională/județeană a Olimpiadelor corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale din CAEN ;

– cadrelor didactice selectate în anul anterior şcolar la Centrul Județean de Excelență Hunedoara care au desfășurat activități sau proiecte cu elevii înscriși la Centrul Județean de Excelență Hunedoara;  

– cadrelor didactice selectate în anul anterior școlar la Centrul Județean de Excelență Hunedoara cu recomandare din partea inspectorului de specialitate.

Prima etapă se va desfăşura atât fizic cât și on-line, iar exprimarea dorinţei de reînscriere se va face prin completarea unei cereri de reînscriere, precum si transmiterea documentelor doveditoare necesare în vederea reînscrierii, scanate pe adresa de e-mail secretariat@cexhd.ro sau depuse fizic la sediul Centrului Județean de Excelență, în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, et.4, cam. 402.

20.09.2022- Publicarea pe site-ul Centrului Judeţean de Excelenţă Hunedoara lista cu locurile libere rămase pentru Etapa a II-a a selecţiei.

Etapa a II-a Selecţia candidaților pentru locurile rămase libere.

21.09.2022-28.09.2022, ora 12- depunerea  portofoliilor

28.09.2022 – evaluarea portofoliilor

28.09.2022-30.09.2022– programarea interviurilor

30.09.2022– afişarea rezultatelor selecţiei

30.09.2022– validarea rezultatelor

Etapa a II-a se va desfăşura atât fizic cât și on-line , iar  portofoliile cu documentele necesare ,vor fi  scanate și trimise pe adresa de e-mail secretariat@cexhd.ro sau depuse fizic la sediul Centrului Județean de Excelență, în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, et.4, cam. 402.

In ataşamente se regăsesc atât calendarul procesului de selecție şi numărul de locuri disponibile, precum și cererea de reînscriere/înscriere și documentele necesare constituirii portofoliului profesional.Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Excelenţă Hunedoara-  secretariat@cexhd.ro.