Calendar proces de selectie

Calendarul procesului de selecție pentru cadrele didactice:

04.10.2021 – Postarea anunţului de selecţie pe site-ul Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi pe cel al Centrului Judeţean de Excelenţă Hunedoara

06.10.2021-07.10.2021Etapa I – Reînscrierea – (completare google forms)

08.10.2021-14.10.2021 Etapa II – Selecţia cadidaţilor pentru locurile rămase libere

08.10.202111.10.2021 – depunerea  portofoliilor

11.10.2021 – evaluarea portofoliilor

12-13.10.2021 – programarea interviurilor

14.10.2021 – afişarea rezultatelor selecţiei

18.10.2021 – validarea rezultatelor

Calendarul procesului de selecție pentru elevi:

06.10.2021-10.10.2021 – Depunerea cererilor on-line (googleforms)

11.10.2021 – Afişarea pe site-ul www.cexhd.ro a listei candidaţilor admişi fără testare şi a celor care vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor;

11.10.2021 – afişarea planificării susţinerii probelor scrise pe site-ul www.cexhd.ro;

13-14.10.2021 – desfăşurarea testării în sistem on-line;

15.10.2021 – anunţarea rezultatelor pe site-ul www.cexhd.ro şi depunerea contestaţiilor online (interval oarat 12-14);

18.10.2021 – afişarea rezultatelor finale şi validarea selecţiei.